Naše služby pro Vás nehrazené zdravotními pojišťovnami

MediCentrum Veverka - ordinace praktického lékaře provádí též lékařské prohlídky nutné např. pro

  • vydání řidičského průkazu
  •  studium na Vš
  • vydání zdravotního průkazu
  • pro účely komerčního pojištění
  • pro sportovní účely apod.

(dle vyhlášky MZd ČR 467 ze dne 8.9.1992 není zdravotní péče, která nesleduje léčebný cíl hrazena zdravotní pojišťovnou).
Ceník výkonů,které nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění                                       Cena  
vyšetření pro vydání řidičského průkazu                                   500Kč  

vyšetření řidičů ve starobním důchodu

                                  400Kč  

vyšetření pro vydání zbrojního průkazu

                                  500Kč  

prodloužení zbrojního průkazu

                                  400Kč  

vstupní a výstupní prohlídky do zaměstnání

                                  600Kč  

způsobilost ke studiu

                                  200Kč  

zdravotní-potravinářský průkaz

                                  500Kč  

vyšetření pro sportovní účely

                                  200Kč  

Potvrzení pro policii-výpis.zdr.dokumentace

                                  221Kč  

vyšetření pro účely komerčního pojištění

                                  250Kč  

výpis z dokumentace na žádost pacienta

                                  250Kč  

očkovací látka nehrazená

                                  150Kč  

vyšetření okultního krvácení

                                  150Kč